maraton 2015 ulotka

1. Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegania i ruchu na świeżym powietrzu
 • Promocja Jeziora Tarnobrzeskiego
 • Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych przed II edycją Maratonu

2. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera

Klub Biegacza Witar

3. Termin, miejsce i trasa:

 • Ćwierćmaraton odbędzie się 6 czerwca (sobota) 2015 roku.
 • Bieg odbędzie się po pętli wokół Jeziora Tarnobrzeskiego na długości 10,6 km ( ćwierćmaraton ).
 • Start godz. 9:00, zawodnicy na start muszą zgłosić się od godziny 8:30 do 8:40 (Po weryfikacji w Biurze Zawodów)
 • Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 6:00
 • Pomiar czasu w systemie elektronicznym
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 1,5 godziny
 • Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu
 • Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety go godz. 10:30 nie zostaną sklasyfikowani

4. Punkty odświeżania i odżywiania:

 • Punkt na 5 km trasy (woda źródlana, napój izotoniczny, gąbki do przemywania twarzy)

5. Warunki uczestnictwa:

 • w biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 06.06.2015 r. ukończą 18 lat.
 • wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów tak jak zawodnicy Maratonu
 • osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w zawodach pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica lub opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica / opiekuna w obecności obsługi Biura Zawodów.

6. Zgłoszenia i opłata startowa:

Zawodników chcących wziąć udział w Maratonie, Ćwierćmaratonie obowiązują

zapisy elektroniczne

 

Za zgłoszenie uważa się:

 • Zgłoszenie elektroniczne poprzez Formularz na stronie www.maratontarnobrzeg.pl
 • Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 03.06.2015 r.

 • Istnieje możliwość zarejestrowania się w dniu zawodów – organizator zastrzega sobie ograniczoną ilość miejsc.
 • Koszt opłaty startowej (płatne przelewem/ przekazem do 03.06.2015 r.): Maraton – 40 zł, Ćwierćmaraton – 20 zł
 • Koszt opłaty startowej w dniu imprezy: Maraton – 60 zł, Ćwierćmaraton – 30 zł
 • Osoby dokonujące przelewu / przekazu na konto bankowe zobowiązane są do okazania potwierdzenia dokonania wpłaty w Biurze Zawodów.
 • Dane do wpłaty:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera,
  39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
  Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
  W tytule przelewu: Opłata Startowa – ** , Imię i Nazwisko
  (** – wpisać odpowiednio Maraton / 10km)

7. Klasyfikacja:

 • W biegu prowadzona są takie same klasyfikacje, jak w Maratonie, osoby poniżej 18 roku życia klasyfikowane będą w pierwszej kategorii wiekowej (18-29 lat)

8. Nagrody

 • dla zwycięzców statuetki nagrody rzeczowe
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje odlewany pamiątkowy medal.

Zakwaterowanie, wyżywienie i postanowienia końcowe są takie same, jak dla zawodników Maratonu Jezioro Tarnobrzeskie.