Archiwum kategorii Międzynarodowy Bieg Nadwiślański

Komunikat o zmianie w regulaminie Mistrzostw Tarnobrzega w Nordic Walking

Ulega zmianie 5 punkt regulaminu. Otrzymuje on brzmienie:

5. ZGŁOSZENIA , OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie:
www.maratontarnobrzeg.pl. Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych:
5.10.2014

Zgłoszenia przyjmowane będą również w sekretariacie biegu w dniu
zawodów od godziny 7:00 (tylko 20 miejsc).

Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:
– płacona do dnia 5.10.2014 – 20 zł
– płacona od 6 do 11.10.2014 – 25 zł
– wpłacona w dniu zawodów – 25 zł

Wpisowe dla osób posiadających miejsce zameldowania w Tarnobrzegu
wynosi 20 zł bez względu na termin płatności.

Osoby, które w ciągu 5 dni od momentu zarejestrowania się nie dokonają
opłaty startowej zostaną skreśleni z listy startowej

Dane do wpłaty:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg: 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
w tytule przelewu: Opłata startowa – Nordic Walking, Imię i Nazwisko

BIEGI MŁODZIEŻOWE

BIEGI MŁODZIEŻOWE

XXXVI Międzynarodowego „Biegu Nadwiślańskiego” im. Alfreda Freyera

PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA NORBERT MASTALERZ,
MIEJSKI OŚORDEK SPORTU I REKREACJI,
KLUB BIEGACZA „WITAR”, OGNISKO TKKF SIARKA, STOWARZYSZENIE NORDIC ACTIVE

Zapraszają uczniów tarnobrzeskich szkół do uczestnictwa w biegach młodzieżowych XXXV Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera. 12 Października niech będzie niedzielą na sportowo. Celem naszej imprezy jest nie tylko promocja biegania, ale również nauka kibicowania oraz zachowań fair play. Wierzymy, że uda nam się w ten sposób wychować rzesze wspaniałych sportowców i kulturalnych kibiców. Uczestnictwo w naszej imprezie daje niepowtarzalną szansę na udział w tworzeniu mody na zdrowy tryb życia, na propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu, kreowania mody na przyjazne kibicowanie i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Biegi zostaną rozegrane na dystansach:

Rocznik

Dystans

Godzina

Bieg dla dzieci niepełnosprawnych

50m

9:50

2005 i młodsi dziewczęta i chłopcy

400m

10:00

2003– 2004 dziewczęta i chłopcy

400m

10:10

2001 – 2002 dziewczęta i chłopcy

1000m

10:20

1999 – 2000 dziewczęta i chłopcy

1000m

10:30

1997 – 1998dziewczęta i chłopcy

1000m

10:40

1995– 1996 dziewczęta i chłopcy

1000m

10:50

Nordic Walking

2001– 2007 dziewczęta i chłopcy

1000m

11:00:00

Nordic Walking

2000– 1997 dziewczęta i chłopcy

1000m

11:10:00

Bieg OPEN

2000m

12:30

Zakończenie biegów i wręczenie nagród około godziny 1330

Bieg odbędzie się w alejach Parku Dzikowskiego. W zależności od ilości zgłoszeń Organizator przewiduje wspólny start dziewcząt i chłopców na poszczególnych dystansach. Zapisy będą się odbywać w sekretariacie Biegu od godz. 800 – Tereny zamku w Dzikowie. Uczestnicy Biegu winni zgłosić się z nauczycielami lub opiekunami oraz wypełnionymi kartami startowymi.

Do pobrania: Kartki-mlodziezowe

Regulamin XXXVI Międzynarodowego Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Fereyera

top szeroki

I – CEL

 • upowszechnianie masowego biegania,

 • podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa

 • popularyzacja regionu /tarnobrzesko – baranowskiego/

 • upamiętnienie sukcesów sportowych Alfreda Freyera

II – HONOROWY PATRONAT

 • Prezydent Miasta Tarnobrzeg Norbert Mastalerz

 • Starosta Tarnobrzeski Krzysztof Pitra

 • Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Jacek Hynowski

III – ORGANIZATOR

 • Urząd Miasta Tarnobrzega

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

 • Klub Biegacza „WITAR” Tarnobrzeg

 • Ognisko TKKF Siarka

 • Stowarzyszenie Nordic Active

 • Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół „Integracja”

IV – TERMIN, DYSTANS, OPIS BIEGU

 • Termin – 12.10.2014 r. (niedziela)

 • Sekretariat biegu czynny w dniu zawodów od godziny 7:00 na mecie w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu

 • Wyjazd zawodników na start w Baranowie Sandomierskim autokarami ok. godziny 10:00

 • Start biegu głównego – ok. godziny 11:00 spod zamku w Baranowie Sandomierskim.

 • Dystans – 15 km.

 • Trasa – zamek w Baranowie Sandomierskim, Wisłostrada, ul. Mickiewicza, pl. Głowackiego, ul. Sandomierska, zamek w Dzikowie

 • Opis trasy – Trasa asfaltowa, płaska, dwa podbiegi. Trasa oznakowana.

 • Elektroniczny pomiar czasu – zwrotne czipy mocowane do sznurówek.

V – WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 12 października 2014 roku ukończy 16 lat życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

 • Wszyscy zawodnicy biorący udział w Biegu Nadwiślańskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

 • Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

VI – ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.maratontarnobrzeg.pl. Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych: 5.10.2014 r.

 • Zgłoszenia przyjmowane będą również w sekretariacie biegu w dniu zawodów od godziny 7:00 (tylko 50 miejsc).

 • Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:

 • płacona do dnia 5.10.2014 – 35 zł.

 • wpłacona od 6 do 11.10.2014 – 40 zł

 • wpłacona w dniu zawodów – 45 zł

 • Wpisowe dla osób posiadających miejsce zameldowania w Tarnobrzegu wynosi 35 zł bez względu na termin płatności.

 • Z opłaty startowej zwolnione są wyłącznie osoby startujące w kategoriach dla niepełnosprawnych (po okazaniu stosownego dokumentu).

 • Osoby, które w ciągu 5 dni od momentu zarejestrowania się nie dokonają opłaty startowej zostaną skreśleni z listy startowej.

 • Dane do wpłaty:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera,
39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
W tytule przelewu: Opłata Startowa – Bieg Nadwiślański, Imię i Nazwisko

VII – ORGANIZACJA BIEGU

 1. W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje:

 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 2. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K19 i M19 – do 19 lat (roczniki 1995 – 1998)

 • K29 i M29 – 20 – 29 lat (roczniki 1985 – 1994)

 • K39 i M39 – 30 – 39 lat (roczniki 1975 – 1984)

 • K49 i M49 – 40 – 49 lat (roczniki 1965 – 1974)

 • K59 i M59 – 50 – 59 lat (roczniki 1955 – 1964)

 • K69 i M69 – 60 – 69 lat (roczniki 1945 – 1954)

 • K70+ i M70+ – od 70 lat (roczniki 1944+)

 1. Klasyfikacja niepełnosprawnych ruchowo kobiet i mężczyzn:

 • KN1 i MN1 – niepełnosprawni na wózkach

 • KN2 i MN2 – inni niepełnosprawni ruchowo

 1. Klasyfikacje dodatkowe:

 • najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu

 • Najlepszej Tarnobrzeżanki i Najlepszego Tarnobrzeżanina

 1. Na mecie biegu do dyspozycji napoje i ciepły posiłek regeneracyjny.

 2. Na starcie, trasie biegu i mecie dostępna opieka lekarska.

 3. Szatnie, umywalnie, depozyt – w obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Biurze Zawodów (Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu).

 4. Na mecie może zostać wykonana wyrywkowa kontrola antydopingowa.

VIII – NAGRODY, UPOMINKI

 • Statuetki i nagrody pieniężne dla zwycięzców w Klasyfikacji Generalnej, Kategorii wiekowych oraz Kategorii niepełnosprawnych.

 • Każdy uczestnik Biegu Głównego otrzymuje pamiątkowy medal.

 • Spośród wszystkich uczestników biegu obecnych na ceremonii dekoracji w miarę posiadanych środków od sponsorów zostaną rozlosowane upominki rzeczowe.

IX – IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • Mistrzostwa Nordic Walking

 • Biegi młodzieżowe

 • Młodzieżowe zawody Nordic Walking

Imprezy towarzyszące rozegrane zostaną zgodnie z osobnymi regulaminami.

X – SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
Al. Niepodległości 2
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 8229522 wew. 27

www.mosir.tarnobrzeg.pl

www.maratontarnobrzeg.pl

XXXVI Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera

top szeroki

zapisy elektroniczne

 

Terminy imprez biegowych 2014

Zapraszamy do zaplanowania kalendarza biegowego na 2014 rok uwzględniając tarnobrzeskie imprezy biegowe oraz do zaglądania na stworzone strony na Facebook:

Tarnobrzeski Bieg Siarkowca – 27 kwietnia 2014 r.

Maraton Jezioro Tarnobrzeskie – 7 czerwca 2014 r.

Bieg Nadwiślański – 12 października 2014 r.

XXXV Bieg Nadwiślański – fot. M. Freyer

W tym roku również rekordowo przedstawia się liczba zdjęć wykonanych podczas biegu. Kolejny fotograf przesłał nam zdjęcia z trasy, mety i wręczania nagród również w biegach młodzieżowych. Zapraszamy do oglądania!

Kolejne zdjęcia z mety i wręczania nagród

Zdjęcia z XXXV Biegu Nadwiślańskiego fot. Andrzej Tomczyk

Wyniki 35 Biegu Nadwiślańskiego

gora freyer 2013

Prawie 180 biegaczek i biegaczy pojawiło się na starcie rekordowej XXXV edycji Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera. Cieszy nas ogromnie rosnąca z roku na rok frekwencja biegaczy (rok temu 149) oraz rekordowo 45 osób z Tarnobrzega! Świetny wynik osiągnął tarnobrzeski biegacz Michał Wojciechowski z klubu WITAR Tarnobrzeg, który zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej biegu.

Najszybszym zawodnikiem tegorocznej edycji był Artur Kern z Unii Hrubieszów, który pokonał dystans 15 kilometrów w czasie 49 minut i 4 sekund. Drugie miejsce przypadło Sylwestrowi Lepiarz z Wronowa z czasem 49 minut i 25 sekund. Jako trzeci na metę dotarł wspomniany wcześniej Michał Wojciechowski, który bieg ukończył 27 sekund po zwycięzcy. Utalentowany głuchoniemy biegacz z klubu Witar wpisał się na stałe w karty historii biegu, jako pierwszy tarnobrzeżanin, który stanął na podium w tych zawodach.

Pierwszą kobietą na mecie była Joanna Wasilewska z Biłgoraja, która na mecie pojawiła się po godzinie i 33 sekundach. Drugie miejsce zajęła Patrycja Maśloch z Kraśnika, trzecie zaś Antonina Miłek z Puław.

Barwnym akcentem tegorocznej edycji była postać Pawła Paradowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10, który ukończył bieg na pozycji 21 dzierżąc w ręku flagę Tarnobrzega.

Do pobrania wyniki: WYNIKI_35_BIEGU NADWIŚLAŃSKIEGO [PDF] lub WYNIKI_35_NAD [doc]

Do pobrania wyniki biegów młodzieżowych: 35MBN2013 biegi młodzieżowe 

Organizacja Biegu i program minutowy

gora freyer 2013

 • 8:00 – rozpoczynamy pracę Biura Zawodów. Zawodnicy zapisani on-line zostali podzieleni na dwie grupy. Prosimy o odszukanie się na listach zawodników z odnotowaną opłatą lub bez, podejście do stolika Biura Zawodów, podanie numeru startowego, odebranie numeru i podpisanie karty startowej. Zawodnicy, którzy zapłacili i nie widzą potwierdzenia opłaty, proszeni są o przygotowanie dowodu wpłaty. Zawodników, którzy nie zdążyli się zarejestrować on-line prosimy o wypełnienie karty startowej, dokonanie opłaty i podejście do stolika Biura Zawodów po nadanie numeru startowego. Karty prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami.
 • 9:30 – rozgrzewka z Dziećmi ZUMBA
 • 9:40 – wyjazd pierwszego autokaru na start do Baranowa Sandomierskiego, wyjeżdża również Biuro Zawodów. W Baranowie będzie można również wnieść opłatę startową i uzyskać numer startowy.
 • 10:20 – wyjazd drugiego autokaru na start do Baranowa Sandomierskiego
 • 09:50 – Bieg dla dzieci niepełnosprawnych 50m
 • 10:00 – 2004 i młodsi dziewczęta i chłopcy 400m
 • 10:10 – 2002 – 2003 dziewczęta i chłopcy 400m
 • 10:20 – 2000 – 2001 dziewczęta i chłopcy 1000m
 • 10:30 – 1998 – 1999 dziewczęta i chłopcy 1000m
 • 10:40 – 1996 – 1997 dziewczęta i chłopcy 1000m
 • 10:50 – 1994 – 1995 dziewczęta i chłopcy 1000m
 • 11:00 – START BIEGU GŁÓWNEGO Zamek Baranów
 • 12:00 – Kawiarenka rozpoczyna wydawanie posiłków
 • 12:30 – Bieg OPEN 2000m
 • 13:00 – Występ zespołu Capoeira
 • 13:30 – 14:00 – Zakończenie biegów i wręczenie nagród

 

Zakończenie zapisów internetowych

gora freyer 2013

W piątek o godzinie 12 zamykamy zapisy internetowe na XXXV Bieg Nadwiślański. Wszystkich, którzy chcą jeszcze wystartować w biegu, zapraszamy do Biura Zawodów w niedzielę od godziny 8 rano. Zawodników z Baranowa Sandomierskiego i okolic informujemy, że będzie możliwość zapisania się do biegu również na starcie biegu w Baranowie o godzinie 10:00 (przywieziemy numery startowe).

W celu sprawnej odprawy w Biurze Zawodów zawodników zapisanych elektronicznie prosimy o zabranie ze sobą dowodów wpłaty. Osoby, które nie opłaciły opłaty startowej, będą mogły zapłacić w Biurze Zawodów.

XXXV Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera

Już 13 października o godzinie 11:00 wybiegamy z Baranowa Sandomierskiego na 15-kilometrową ulubioną przez Naszego Patrona trasę do Zamku Dzikowskiego. Nie może Was na niej zabraknąć!

Zapraszamy do zapisów do Trzydziestej Piątej edycji Międzynarodowego Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do wcześniejszej elektronicznej rejestracji w zawodach pod adresem:

Międzynarodowy Bieg Nadwiślański im. Alfreda Freyera

ZAPISY ELEKTRONICZNE

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=932

 

Wszelkie informacje dotyczące biegu znajdziecie na stronie www.maratontarnobrzeg.pl: